16 Thirumalai Road, T.Nagar, Chennai 17,
Phone: 28223045/28236164 Fax: 28236164.
Email: bkygp@rediffmail.com  Website: www.bharatkalachar.com
 
BHARAT KALACHAR SILVER JUBILEE MARGAZHI MAHOTSAV AND NALLI SANGEETHA NRITHYA VIZHA
NOVEMBER 2011 – JANUARY 2012